Aşk Büyüsünde Profesyonel Medyum Hizmetinizde

Aşk büyüsünde profesyonel medyum hizmetinizde yer alıyor. Bir telefon kadar uzağınızda güvenilir medyum sizi bekliyor.

Kötülüklerden biraz olsun uzaklaşmak ve dilediğiniz gibi bir yaşantıya sahip olmak istiyorsanız sizler de bu işi uzmanlarına bırakın! Medyum Aslan bu konuda sizlere en iyi şekilde yardımcı olacak ve isteklerinize profesyonel bir şekilde çözüm sunacaktır. Büyü yaptırmak için hocalardan ya da başkalarından yardım almak yerine bu işi gerçekten hakkı ile yapan medyum Aslan hoca ile sizler de kötülüklerden uzaklaşabilirsiniz. Yaşadığınız sıkıntıları uzman medyum hocalara aktarmanız yeterli olacaktır ve onlar size ne istediğinizi ya da ne gibi bir çözümün sunulacağını en iyi şekilde aktaracaktır. Büyü çeşitleri saymakla bitmez ancak en çok tercih edilenlerden bir tanesi olarak karşımıza aşk büyüsü çıkar. Aşk büyüsü tam anlamıyla seven kişinin karşı tarafı kendine aşık etmesi için yapılır ve resmi ruhsatlı medyum Aslan hoca bu konuda sizlere en iyi şekilde yardımcı olacaktır.

Medyum Aslan sayesinde daha yaşanılabilir bir hayata sahip olmak mümkündür çünkü bu insanlar işin ilmini bile ve gerekli eğitimi almış olan kişilerdir. Havas ilmine tam olarak hakim olan ve bu ilmin yolunda ilerleyen medyum hoca sizlere hizmet vermek için yola çıkmış durumda! Aşk büyüsünde profesyonel danışman medyum olarak sizlerin yanındadır. Medyumluk elbette bir meslek değildir ancak insanlara hizmet etmek için medyumların olması şarttır. Sizlere sunulan hizmet basit bir şey değildir ve tamamen gerçeklik payı olan bir ilimdir Bu konuda profesyonel hareket eden ve hayatınızı değiştirecek olan Medyum Aslan da sizlere hizmet vermektedir.

Aşk Büyüsü kategorisine gönderildi | , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Televizyonların Medyum Severliği

Televizyonların medyum severliği ve medyum sevdası bitmiyor.

İnsanlık için televizyon izleme, zamanı hoş geçirmenin yanı sıra yeni bilgiler edinme, toplumu gözleme, zamandan ve mekândan haberdar olma olgusu taşır. Öyle ki insanlar televizyonda izledikleri programlardan o denli etkilenirler ki bunu kendi yaşam alanlarına taşımak için hemen icraata geçerler. Son yıllarda hemen hemen bütün televizyon programlarında kendini medyum olarak ifade eden, kâhinlik meziyeti ile ortaya çıkan insanlar görmekteyiz. Bu insanlar kendilerinde olduklarını ifade ettikleri üstün meziyetleri ile insanların bilinmezini bildiklerini ifade ediyorlar. Toplum üzerindeki etkisinin büyük olacağını hiç şüphesiz öngören medya direktörleri; kanallarında yayınlanan en az bir programa bir medyum davet ediyor ve o medyumun tanıtımını yapıyor. Asli amaçlarının bir medyum tanıtma olmadığını ifade etseler de bunu yapıyorlar. Bazen televizyon karşısında fikir anlaşmazlığı nedeni ile birbirine giren;  kavga eden, bazen dünyayı kurtarma girişiminde kendini ortaya koyan medyumlar görüyoruz: Nerede bir ses yükselmesi, nerede tartışma var reyting orada. Çoğunlukla sahtekâr,  insanları sömürme girişiminde olan bu insanlar hangi özgüven ile o kamera karşısına geçiyorlar,  şaşırtıcı. Okumaya devam et

Medyumlar kategorisine gönderildi | ile etiketlendi | Yorum bırakın

Medyum Hocadan Çareler

Medyum Oğuz çaresiz kaldığınız her konuda size çare olmaktadır.

İnsanların dünya üzerinde karşılaştıkları birçok olumsuz durum, cevapsız soru ve kimilerince dermanı olmayan bir derdi vardır.Gerçek inanç sahibi olan hiçbir insan beklemekten, sabretmekten ve mücadeleden vazgeçmez; çünkü bilir ki inancı onun iç huzurunu sağlayacak, yaradan ona yardımcı olacaktır ve yardımcı olmak için birçok unsuru var etmiştir. İnsanların özellikle son zamanlarda birçok sorununa medyum aracılığı ile yanıt bulmaya, derman aramaya çalıştıkları gerçeği gözler önüne çıkmaktadır. Hatta ve hatta ki bir inanca sahip olduklarını ifade eden insanların bile bu yola başvurduğu gibi bir gerçek vardır. Medyum dediğimiz kişi veya kişiler dini yapının içerisinde yer alan kutsal kitapta değinilen unsurları kullanarak bunlar üzerinde eylem yetkisinin olduklarını insanlara gösterirler. Örneğin tıp bilimi ile hastalığına şifa bulamayan bir kişi sağlığına kavuşmak için medyumlara başvurabiliyor yada ruhsal sorunlar yaşayan, toplumsal yaşamda zorluk çeken bir kişi bu durumla mücadelesi için yine tıp bilimini bir kenara atıp, kendini tamamen realiteden uzak olan medyumların eline bırakabiliyor. Bu insanların bilmesi gereken bir şey vardır ki;  inandıkları yaradan zaten sorunların çözümü için bir Okumaya devam et

Medyum Oğuz kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Medyum Medyum Nedir

Medyum bir kişinin geçmişte yaşadıklarını bilen ilim sahibi kişidir.

İnsan dediğimiz varlık sadece maddesel bir yapıda olmayıp, ruhani vasfı olan bir varlıktır. Öyle ki ruhani vasfının aktivitesi ile maddesel yani fiziki varlığı eylemde bulunur. İnsanın ruhsal yönü oldukça karmaşık bir o denli de önemli bir yapıdır. Bu ruhsal yapıyı irdeleyen yapının içerisinde Medyumluk dediğimiz bir alan karşımıza çıkar. Medyumluk alanında içinde; bulunduğumuz fiziki dünya ve öte dünya arasında bağlantı kuran medyumlar vardır. Medyumların asli görevleri öte dünyadan aldıkları bilgiyi çeşitli yollar ile içinde yaşadığımız dünyaya aktarmalarıdır. Medyumlar bu aktiveyi kendilerinde var olduklarını ifade ettikleri enerjinin varlığı ile öte dünya arasında trans kurma ile gerçekleştirirler. Bazı medyumlar aldıkları bilgiyi eylemle aktarırken bazı medyum hocalar bedenini ruhsal kullanıma sunarak bilgiyi aktarır. Bu iki çeşit medyum grubu olduğunu göstermektedir: Mental Medyumlar ve Fiziksel Medyumlar. Medyumlar öte dünyadan aldıklarını ifade ettikleri bilgiyi nerden alırlar? Medyumların öte dünyadaki cisimsiz varlıklarla iletişim ve etkileşim halindedirler. Bedenini kaybetmiş bir ruh olan bu cisimsiz varlıklar, öte dünyanın rehberi olarak görünürler ve medyumlara bilgi veririler.Medyumların rehber olarak adlandırılan varlıklarla etkileşimindeki trans yönteminin de kendi içerisinde birçok çeşidi vardır. Genel olarak bakıldığında birçokmedyumun trans halindeyken kendi bilincini kaybettiğini görmekteyiz.  Bu genel itibariyle farklı bir kişiliğe bürünme halindeyken kendini gösterir, yani iletişim kurduğu cisimsiz varlığın medyumun bedeninde can bulmasıdır. Bu noktada farklı dilden konuşma, jest ve

Okumaya devam et

Medyum kategorisine gönderildi | , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Medyum Hoca ile Pozitif Düşünce Gücü

Medyum hoca ile pozitif düşünce gücü için irtibat kurunuz.

İnsanoğlunun dünyayı anlamlandırma girişimi ilk insanın varlığından beri süregelir. İnsanlar zaman döngüsü içerisinde kimi zaman ruhani olguları kimi dönem ise maddeyi açıklayıcı unsur olarak seçmişlerdir. Bu süreçte iki durum karşımıza çıkmıştır medyum hareketi ve pozitivizm. Medyumlar olayları ruhani düzlemde ele alırken pozitivizm bu duruma sırtını döner ve realiteyi madde boyutuna indirger. Bir olaya ve durum pozitivistlerce zaman ve mekânda varlık gösteren kütlesel bir nesne ile açıklanabilir.  Pozitivizmin etkinlik sağladığı 17. yüzyıla kadar saygın bir yeri olan doğaüstü olgular bir anda gereksiz, saçma durumlar olarak tanımlanmışlardır. Hemen hemen bütün toplumların geçmişinde yer alan mistik olgulara karşında yer alan pozitivizm duruşu medyumların yetkinlik alanındaki olguları birer spekülasyon olarak tanımlamıştır. Çağlarca medyum hocanın benimsenmiş bir duruşu, inanışı bir anda bu denli yok saymak ve ona sırt çevirmek ne denli doğrudur bu nokta tartışmaya oldukça açıktır. Pozitivizmin önderliğinde evreni açıklamak bilim önderlerince tek yol olsa da, önünün tıkandığı ve cevapsız kaldığı birçok noktada yok değildir.  İnsanları etkisi altına alan ve dini çerçevede de oldukça geniş alanda kendini gösteren bu olgu medyum hareketinin önünü engellese de tam olarak izlerini silememiştir. Yakın yüzyılda insanların mistik olgulara tekrar bir yönelişinin olduğu gözle görünmektedir.  Okumaya devam et

Telekinezi kategorisine gönderildi | , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Medyum Çalışma Formülleri

Medyum çalışma formülleri içerisinde vefkler, tılsımlar, dualar yer almaktadır.

Medyumluk ruhu temel alan ve bu bağlamda kendini ortaya koyan bir öğretidir. Medyumluğun temel yapı taşı öteki dünyada varlık gösteren ruh ile iletişim kurmasıdır. Her birey bu yetiye sahip değildir ve bu yetiye sahip olanlarınsa bu meziyeti doğru kullanmaları beklenir.İnsanoğlu sadece deneyimlediği dünyanın bilgisine sahiptir ve bunun üzerine çıkamaz; medyum ise algı boyutunun üzerinde etkinlik sağlayabilmektedirler. Medyumlar algı alanı dışındaki dünyadan edindikleri bilgileri sabit  bir yolla aktarmazlar. Onlar için bilgiyi aktarmanın çeşitli yolları vardır. Bu noktada önemli olan bilginin doğru ve hatasız aktarımıdır. Medyumlar edindikleri bilgiyi gerek ruhani gerekse fiziksel yolla ortaya koyarlar.  Bu noktada medyumun,  tek bir kanaldan, edindiği bilgiyi aktarmasını beklemek yanlış olur. Kimi medyumlar telepati ile bilgi aktarımında bulunurlar, yani düşünce aktarımı olarak çevirisi yapılan bu durumda medyum karşısındaki kişinin düşüncesi alır. Bazı medyumlar yazı ile bilgi aktarımını tamamlayabilirler. Bunun dışında medyumların duru görü ve telekinezi şeklinde ki yöntemlerle de bilgiyi aktardıkları görünmektedir. Duru görü örneğin medyumun kayıp bir nesnenin yerini bulmak için kullandığı yöntemken telekinezi düşünce gücü ile nesnelere hareket kazandırılması, nesne hareketinin sağlanmasıdır. Nasıl bir sorunun çözümüne yönelik seçilen yöntem sorunla doğru orantılı ise medyumların iletişim için seçtikleri yöntemlerde edinilmek istenen bilgi ile doğru orantılıdır. Okumaya devam et

Medyumlar kategorisine gönderildi | , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Medyum Bilgisi

Medyum bilgisi son derece bir medyum hoca için önemlidir. Bilgisiz medyumlar kimseye fayda sağlamaz.

Medyumlar öte dünyaya ait bilgileri cinlerden alırlar ve bilgiyi talep eden kişiye aktarırlar. Cinler bu noktada bilgi veren, medyum bilgiyi aktaran bir aracıdır. Peki, cinler her zaman medyumlara doğru bilgi verir mi?  Trans halindeki bir medyumun zihnine hükmeden cinler her türlü şekilde medyumun konuşmasını sağlayabilir. Değerli kardeşlerim her konuda medyum bilgili bir kişilikte ve yüksek karakter anlayışında olmalıdır. Cinler âlemindeki zaman kavramı içinde bulunduğumuz dünyanın zaman kavramından oldukça yavaş ilerlediği için geçmiş hakkında bir bilginin cinler tarafından bilinmesi olağandır. Yani geçmişini hakkında size bilgi verilmesi sizi şaşırtmamalıdır. Geleceğiniz hakkında öğrenmek istediğiniz bir bilgi içinse tedbir şarttır.Medyumlar bilgi için cine başvurduklarında bu durum cinlerin kendini bulundukları yerden daha üst bir konumda görmelerine sebep olur. Kutsal kitapta da belirtildiği üzere cinler çeşitlidir. Bu noktada iyi ve kötü vasıflara sahip bir cinin hangisi ile iletişim kurulduğu tam olarak bilinemez. Kötü vasfa sahip olan bir cin bu noktada yanlış bilgi verebilir ve sizi kötü yola teşvik edebilir. Bu duruma inanarak bir günah işleme olgusu ile karşılaşma durumunuz oldukça olasıdır. Transa geçen yani başvurduğunuz medyum inanç unsuruna bağlı bir kişi ise genellikle iletişim kurulan cinde inançlı olacaktır. Bu durum inanç sahibi medyumların her söylediklerini körü körüne inanmak demek değildir.  Okumaya devam et

Medyum kategorisine gönderildi | , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Medyum Çalışmaları

Web sitelerinde Medyum çalışmaları sunan medyumlar güvenilir kimliği ile dikkat çekmektedir.

Ülkemizde ve dünyada, medyumluk, büyücülük, falcılık vs. eski zamanlara oranla çok yaygın bir şekilde mevcuttur. Mesela ülkemizdeki birçok şehirde her ilçede en az bir tane medyum yeri bulunmaktadır artık. Medyumlar, insanların kötü şanslarını gidermek, insanlara iyilik sağlamak, hayatlarının düzgün olmasını sağlamak vs. için çalışırlar. Bu amaçlarını yerine getirirlerken de birçok bilinmeyen ve karanlık güçlerden yararlandıkları söylenir. Bu bilinmeyen güçleri de temel olarak özetlememiz gerekirse üç harfliler olarak nitelendirebiliriz.

Medyumlar her insan tarafından iyi veya kötü olarak görülmemektedir. Ancak ülkemizde hem insanlar, hem de İslam dinine mensup olmamızın etkisiyle de medyumluk mesleği kötü, haram olarak görülmektedir. Şöyle ki medyumlara inanılmaması, büyücülere inanılmaması vs. İslam dininin kutsal kitabında açıkça belirtilmiştir. Ancak medyumların uyguladığı bazı dualar birçok dine uygun olabilmektedir. Şimdi bu dualardan birkaçını inceleyelim. Okumaya devam et

Çalışmalarım kategorisine gönderildi | , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Medyum Gerçeği

Medyum gerçeği günümüzde ortaya çıkmış gerçek medyum ya da gerçek olmayan medyumları anlatmaktadır.

Medyum dediğimiz kişi veya kişiler sadece 20.yy’ a özgü, bu yüzyıl dâhilinde ortaya çıkmış kişiler değildir.  Tarih sürecinde yüzyıllardır kendini gelecekten haber veren, öte dünya elçisi kabul eden ve kabul ettirmeye çalışan insanlar vardır. Medyumlar ileri düzeyde telepati özelliğine, öte dünya bilgisine sahip olduklarını iddia ederler.Son 10 yıl içerisinde sıklıkla gerek görsel gerek yazılı basında ya da kimimiz çevresinde, gelecekleri hakkında bilgi almak isteyen kişilerin bu yola başvurduklarını görmekteyiz. Medyum olarak ifade edilen bu kişiler,  kendilerine bilgi almak için gelen kişilere,  transa geçeme adı verdikleri bir yöntem ile kişinin geleceği hakkında bilgi aldıklarını ifade ettikleri bağlantı eylemini gerçekleştirirler. İnsanların geleceği bilme arzusu bu alanda faaliyet gösteren insan sayısını arttırmış hatta öyle ki medyum bir sektör olarak kendini göstermiştir.Medyumların sözde geleceği ifade etmede kullandıkları yollarda birbirlerinden farklıdır. Tabiri caizse öznel bir tutumları da vardır. Ruhani varlıklardan bilgi alıp aktardıklarını ifade eden bu medyumlar, hiç şüphesiz ki seçilmiş insanlar olmalılar; çünkü bu meziyet her bireyde yoktur.  Bazı insanların duygu yoğunluğunun ya da vücut enerjisinin diğer insanlardan farklı olduğu bir gerçektir; Okumaya devam et

Medyum kategorisine gönderildi | , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Büyü Çalışmaları

Büyü çalışmaları hazırlarken medyum ince ayrıntılara önem vermelidir.

Medyumlar günümüzde çok kişiye hitap ediyor.Öyle ki kaliteli büyüler herkesin dikkatini çekiyor. Bir olaya ve durum pozitivistlerce zaman ve mekânda varlık gösteren kütlesel bir nesne ile açıklanabilir.  Pozitivizmin etkinlik sağladığı 17. yüzyıla kadar saygın bir yeri olan doğaüstü olgular bir anda gereksiz, saçma durumlar olarak tanımlanmışlardır. Hemen hemen bütün toplumların geçmişinde yer alan mistik olgulara karşında yer alan pozitivizm duruşu medyum hocaların yetkinlik alanındaki olguları birer spekülasyon olarak tanımlamıştır. Çağlarca benimsenmiş bir duruşu, inanışı bir anda bu denli yok saymak ve ona sırt çevirmek ne denli doğrudur bu nokta tartışmaya oldukça açıktır. Pozitivizmin önderliğinde evreni açıklamak bilim önderlerince tek yol olsa da, önünün tıkandığı ve cevapsız kaldığı birçok noktada yok değildir.  İnsanları etkisi altına alan ve dini çerçevede de oldukça geniş alanda kendini gösteren bu olgu medyum hareketinin önünü engellese de tam olarak izlerini silememiştir. Yakın yüzyılda insanların mistik olgulara tekrar bir yönelişinin olduğu gözle görünmektedir. Geçmiş dönemde varlık gösteren medyumların ortaya koydukları bilgiler irdelendiğinde bilimin açıklık getirdiği birçok durumun açıklandığı görülmektedir. Medyumluğun içerik anlamı zaman ve mekân kavramına bağlı olarak değişiklik gösterse de toplumun içindeki izleri yok sayılamaz. akat bilim, medyumların eylemlerini, verdikleri bilgiyi ve bilginin kaynağını açıklayamamakta ve medyum hareketini bir cahillik ürünü olarak göstermektedir.Medyumluğun içerik anlamı zaman ve mekân kavramına bağlı olarak değişiklik gösterse de toplumun içindeki izleri yok sayılamaz. Mistik olguların, doğaüstü varlıkların ve bunların etkileşimlerini yaşamın her türlü alanında gözlemleyebiliriz. Bu duruşları ele alan filmler, kitaplar topluma sunulmaktadır.

Büyü kategorisine gönderildi | , ile etiketlendi | Yorum bırakın