Ledunni ilmi ve Medyum Hoca Anlayışı

Ledünni ilmi Allah’ın sırları ve onunla ilgili olan bir bilimdir. Kuranı kerimde bulunan ayette geçen bir bölümde buyurur ki ‘ orada kendi ilminizden bir rahmet verdiğimiz ve ona ledünni ilmi öğrettiğimiz kullarından birini buldular.’ Diye geçer. Burada öğrettiğimiz diye geçen kişi Hızır As.’dır. Hızır As. Güzel huyu, cömert olması ve insanlara karşı şefkatli yaklaşması ile bilinmektedir. Kimya ilmi konusunda bütün bilgiye sahipti. Allah ona bu gücü nasip etmiştir.

Ledünni ilminin çalışmak ile ele geçebilecek bir ilim olmadığından Senaullah-ı dehlevi bahsetmiştir. Bu ilim o kadar güçlüdür ki bir insanın bakmakla göremeyeceği şeyleri görmeye sahiptir. Bu ilmi kullanan öyle bir zekaya sahip olur ki gördüğünü anında anlar.

Bu ilmin gücünü şöyle açıklayabiliriz. Hz. Süleyman ‘Sebe melikenin tahtını bana kim getirebilir’ diye bir soru sorar. Cevap olarak cinlerden bir tanesi ‘sen yerinden kalkmadan ben onu sana getirebilirim’ der. Ledünni ilmine sahip olan Asaf bin Berhiya ise ‘ gözünü açıp kapatmadan ben o tahtı sana getiririm’ der. Ardından dediğini yapar.

Ledünni ilminin anlamı, Türkçe karşılığı huzur, gayb ilmi, içe doğan manalarına gelmektedir. Bu ilim Allah tarafından bazı kişilere öğretilmesinin izin verildiği ilimdir. Bu ilme sahip olanın birçok bilinmeyeni bilme ve görülmeyeni görme gücü bulunmaktadır. Kimsenin yapamayacağını yapıp istediğine Ulalaşabilme gücüdür. Birçok peygambere farklı güçler verilip insanlar üzerinde inandırıcı ve güçlü olduklarını gösterebilmeleri için değişik ilimler öğretilmiştir. Her ilmin kendine ait gücü bulunmaktadır. Ledünni ilmi de bu ilimlerden bir tanesidir.

Seyyid Abdülhakim Arvasi ledünni ilmini şu şekilde anlatmıştır. ‘ emir Sultan hazretleri ledünni ilmine sahipti. Ve bu ilim 72 derecedir. Bu derecenin ilk derecesinde bir ağaca bakılınca o ağacın bütün yapraklarının sayısını bilir. Bir denize bakan damlaların sayısı, çöle bakan ise kumların sayısını bilir’ demiştir. Düşünün ki ledünni ilminin gücünün büyüklüğünü. Bu ilim o kadar büyük ki normal bir insanın bakmak ile gücünün yetemeyeceği şeyleri görmesini sağlar.

Şu an ile eski zamanları kıyasladığımız da eskiden çok fazla evliya çıktığını şimdi ise artı evliya çıkmadığını görmekteyiz. Bunun nedeni ise bulunduğumuz zamanda artık dine daha uzak olunup ibadet etme oranının azalmış olmasıdır. Eskiden yapılmakta olan ibadetler yapılmamaktadır. Bu neden ile günümüzde ledünni ilmi unutulur oldu. Gücü ve yaptırım gücünden yararlanılamaz olundu. Gerçek, güvenilir medyum hoca ise yapmış olduğu ibadetler ve dini bilgisi sayesinde bütün ilimler ile yakından ilgilenmektedir. Kuranı kerimde birçok ayette yaşanmış olan kerametlerden ve ilimlerden bahsetmektedir.

Örneğin Eshab-ı Keyf’in halk arasında dilden dile dolaşan o meşhur kerameti inanılmazdır. 7 arkadaş tam 309 yıl boyunca uyanmadan uyumuşlardır. Bu uyku esnasında hiçbir şekilde yemek yiyip içmemiş ve hiçbir şeklide onlara zarar gelmemiştir. Uyandıklarında ise aynı şekilde uyanıp bir gece uyuduklarını zannetmişlerdir. Hatta Kuranı Kerimde ‘ BU Allahın gücünü gösteren işaretlerden biridir. Uykuda oldukları halde sen onları uyanık sanırdın’ buyurur. Bu insanlara gösterilen kerametlerden sadece bir tanesidir.

Yine Kehfsuresinin63. Ayetinde Hz. Musa ile ledün ilmine sahip olan zattan bahsedilir. Yaşamış oldukları kısas anlatılır ki bunu okuyan ve anlayan insanlar çok büyük ders alır. Hz. Musa bir genç ile karşılaşır. Bu genç ledün ilmine hakimdir. Hz. Musa gence ‘ sana öğretileni bana öğretir misin? ‘ der. Zat ise ‘ sen benim yaptıklarıma dayanamazsın’ der. Ardından o kişi bindikleri gemiyi deler. Hz. Musa ‘ gemiyi içinde bulunanları boğmak amacı için mi deldin’ diye sorar. Ardından o zat bir erkek çocuğunu öldürür. Hz. Musa ise çok kötü bir şey yaptığını masum birini öldürdüğünü söyler. Günahı olmayan bir çocuğu öldürmek çok kötü bir durum fakat bu çocuk büyüdüğü zaman zalim bir insan olacaktı. Bu çocuğun yerine iyi bir çocuğun verilmesi istenmişti. Tabi zat bunu sahip olduğu keramet ile yapıyordu. Zat Hz. Musa’ya ‘ben sana yaptıklarıma dayanamazsın demiştim ‘dedi. Tabi sahip olduğu keramet sayesinde Hz. Musa’nın yaptıklarına dayanamayacağını biliyordu. Hz. Musa’nın arkadaşı duvarları doğrultu verdi. Zat Hz. Musa’ya yapmış olduklarının hikmetini anlattı. Bir hadis-i şerifte buyruldu ki: ‘ilmi ledün, sırrı ilahidir. Allah onu Salihlerden dilediğinin kalbine koyar.

Bu ilim Allaha yakınlık ilmidir. İbadeti bütün Allaha yakın insanlara Allah tarafından ihsan edilen bir güçtür. Bu ilim farklı derecelerde verilmektedir. İlham İlm-i ledün nün en önemli kaynağıdır. Allah dünya malından, mülkünden ve insan nefislerinden uzaklaşan kullarına birçok güç ve lütuflar ihsan eder. Hz. Muhammed (sav) bir hadisinde: ‘ Bildikleri ile amel edene Allah Bilmediklerini öğretir.’ Buyurur.

İnsanların akılları ve gözleri ile görmüş olduğu olaylar bulunmaktadır. Birde akılın ve gözün göremediği kalp gözü ile görülebilen olaylar bulunmaktadır. İşte bu kalp gözünün gördüğü olaylara hakim olabilmek için tam anlamı ile ibadet edip kalbini arındırabilmek gerekmektedir. İlim ve irfan sahibi birden olunamaz. Dinimiz okumayı ve öğrenmeyi isteyen bir dindir. İlim ve irfan sahibi olabilmek için ise okumak gerekmektedir. Medyum hoca yıllardır kendini okumaya vermiş irfan sahibi bir hocadır. Yaptığı dualar ile birden fazla insana yardım ederek mutlu etmiştir. Unutmayın yer gök dua üstüne kurulmuş ve çoğu işimizde dua etmekteyiz. Medyum hocamız da duaların gücünden ve kudretinden yararlanan ve dualara hakim olan biridir. Birçok insan iyiyi ve kötüyü ayırt edemez. Dualarda da iyiyi çağırmak gerekmektedir. İyiyi çağırabilmek için ilk olarak nefsine hakim olabilmek gerekmektedir. Dua ederken nefsine hakim olarak dua edip içten dilemek önemlidir. Günümüzde ise nefse hakim olmak başarı ister.

Bu yazı Telekinezi kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>